Отбор: :)

Нашите приятели се впуснаха в едно дълго, но успешно приключение. По време на техният път, те се сблъскаха с много разнородни препятствия, но успяха да ги преодолеят благодарение на тяхната сплотеност.

Гласувайте за нас

10.0/10 (1 vote cast)

Коментари