Отбор: :)

Светът беше спасен успешно, а Хакерът беше преборен! Заслуга за това имат нашите приятели, те бяха смел и сплотен екип през цялото време! Заредени с добри идеи и позитивно настроение те решаваха всяка загадка безпроблемно! Благодарим Ви!

Гласувайте за нас

0.0/10 (0 votes cast)

Коментари