Отбор: :)

Древните хора в Египет са скрили добре своите тайни, но това не попречи на нашите приятели да се впуснат смело в приключението по разгадаването им! Колективния дух и добрите идеи бликаха от нашите участници и те се справиха отлично с всяка загадка!

Гласувайте за нас

0.0/10 (0 votes cast)

Коментари