Отбор: :)

Поставените, от Хакера, капани съвсем не можаха да изплашат нашите смели участници! Те направиха блестяща игра, демонстрираха ловка мисъл и бяха изключително сплотени! Именно това е ключът към съвършената игра! Благодарим Ви за емоциите!

Гласувайте за нас

0.0/10 (0 votes cast)

Коментари