Отбор: :)

Отлично сработен екип, това бяха нашите приятели! Те преминаха през всяка мистерия с лекота и не позволиха на мумията да ги сплаши по пътя към разбулването на дълбоко пазените тайни! Браво за отличната игра! :)

Гласувайте за нас

0.0/10 (0 votes cast)

Коментари