Photo: браДчеди и браДчедки

Отбор "браДчеди и браДчедки" се представи просто зашеметяващо! Направи на пух и прах всяка загадка, която се изпречи на пътя им! Хакерът остана впечатлен от бързия и остър ум на своите противници! Ударно представяне, браво!

Vote for us

0.0/10 (0 votes cast)

Comments