Photo: :)

Когато се изправиш пред загадките на Древен Египет с добро настроение и бистър ум, нещата се получават! Играта на нашите приятели беше много добра и ние им благодарим за донесените емоции!

Vote for us

0.0/10 (0 votes cast)

Comments