Photo: ВАН ДАЛ

ревните хора в Египет са скрили добре своите тайни, но това не попречи на отбор "ВАН ДАЛ" да се впусне смело в приключението по разгадаването им! Колективния дух и добрите идеи бликаха от нашите участници и те се справиха отлично с всяка загадка!

Vote for us

0.0/10 (0 votes cast)

Comments