Връщане на пари

icon

- Връщането на заплатени суми или депозити за резервация на час се връщат след предварително заявяване най-малко 24 часа преди запазения час.  

- Цялата сума или депозитът, който заплащате при резервация,не подлежи на възстановяване при неявяване в часа на резервацията.

- В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането,в срок от 7 дни.