Връщане на пари

icon

- Възстановяването на заплатени суми или депозити за резервация на час се връщат след предварително заявяване най-малко 48 часа преди запазения час.  

- Цялата сума или депозитът, който заплащате при резервация, не подлежи на възстановяване при неявяване в часа на резервацията.

- В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 дни.

- В случай, че плащането е направено по банков път, средствата ще ви бъдат възстановени в банкова сметка, от която е извършено плащането в срок от 14 дни.

- При закупуване на ваучер имате право да го върнете в 14 дневен срок от датата на закупуване и цялата сума ще ви бъде възстановена по същия начин, по който е била заплатена.